Treść artykułu

Wiersz Anny Czachorowskiej w Revista Poetica AZAHAR 2021, nr 109

W  nr 109 (2021) hiszpańskiego magazynu literackiego „Azahar”, opublikowano na str. 19 wiersz p. Anny Czachorowskiej pt. “Między nadzieją a zmęczeniem“. Tłumaczyła na język hiszpański – Alicia Minjarez Ramirez.

“Między zmęczeniem a nadzieją” (fragment)

Zmęczona
do szpiku kości
Rozdarta
na części nie do złożenia
Przykuta
do dna niepewności
Odkupuję
mój fundament istnienia (…)

Czachorowska Anna (2017). W poczekalni snów = In the Anteroom of Dreams. Wydawnictwo Książkowe IBiS, Warszawa