Treść artykułu

Wiersz Anny Czachorowskiej w Revista Poetica AZAHAR nr 107/2020

Przedstawiamy Państwu numer hiszpańskiego magazynu literackiego „Azahar”, w którym zamieszczono na str. 31 wiersz p. Anny Czachorowskiej. Tłumaczenie na język hiszpański – Alicia Minjarez Ramirez

“Najpiękniejsze modlitwy” (fragm.)
 Hani Wilczyńskiej
“Modlitwa jest siostrą ptaków – William James”
Podzielmy się chlebem
jak nadzieją
zanim słońce zgaśnie
zanim wiatry zawieją
Podzielmy się chlebem
w dzień pogodny
nasz pobyt na tej ziemi
nie okaże się bezpłodny (…)
Czachorowska Anna (2011). W poczekalni snów. Anagram, Warszawa
 

 W załączniku podajemy pełną wersję numeru 107 z 2020 r. w formacie PDF

Załączniki