Treść artykułu

“Poezja dzisiaj”

   “Poezja dzisiaj” to jedyne czasopismo literackie w Polsce w pełni poświęcone poezji, publikujące dzieła polskich i zagranicznych twórców. Czasopismo to ukazuje się na rynku wydawniczym w trzech językach:  polskim, rosyjskim i angielskim. W numerze 145 (2020) ukazały się wiersze Anny Czachorowskiej, w trzech językach (str. 25 – 31).

Zamieszczamy dwa numery “Poezji dzisiaj” z 2020 roku w formacie (pdf) i zachęcamy do lektury:

Załączniki