Informator

Pracownicy biblioteki


Dane teleadresowe

Gminna Biblioteka Publiczna
im. ks. Jana Twardowskiego
w Jabłonnie

ul. Modlińska 102
05-110 Jabłonna
tel. 728897277
e-mail: bibjab@wp.pl
Gminna Biblioteka Publiczna
im. ks. Jana Twardowskiego
Filia w Chotomowie

ul.  Partyzantów 27
05-123 Chotomów
tel. 22 774-16-87
e-mail: chotomow@biblioteka-jablonna.eu

Godziny otwarcia

Biblioteka w Jabłonnie
Poniedziałek 10:30 – 18:30
Wtorek 9:00 – 17:00
Środa 9:00 – 17:00
Czwartek 9:00 – 17:00
Piątek 8:00 – 16:00
Filia w Chotomowie
Poniedziałek 12:00 – 19:00
Wtorek 10:00 – 18:00
Środa 10:00 – 18:00
Czwartek 10:00 – 18:00
Piątek 8:00 – 16:00

Sobota:
Jabłonna
w godz. 9:00-13:00 (13 stycznia, 10 lutego, 9 marca, 6 kwietnia,13 kwietnia, 11 maja, 18 maja, 8 czerwca, 14 września, 21 września, 12 października, 19 października, 16 listopada, 14 grudnia)

Chotomów – w godz. 9:00-13:00 (ostatnia każdego miesiąca: 27 stycznia, 24 lutego, 23 marca, 27 kwietnia, 25 maja, 29 czerwca, 28 września, 26 października, 30 listopada, 28 grudnia)


Statut Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie


Sprawozdania i strategie rozwoju


Obowiązek informacyjny

Na administratorze danych spoczywa obowiązek poinformowania osoby, której dane dotyczą, o fakcie przetwarzania dotyczących ją danych osobowych. Przy czym obowiązek ten należy spełnić zarówno w momencie gromadzenia danych, jak i na każdym kolejnym etapie ich przetwarzania.

W przypadku, gdy administrator danych pozyskuje dane nie od osoby, której dane dotyczą, ma obowiązek poinformowania jej o przysługujących uprawnieniach, czyli wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na szczególną sytuację, albo wniesienia sprzeciwu, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub gdy zamierza przekazać jej dane innemu administratorowi danych.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. J. Twardowskiego w Jabłonnie, reprezentowana przez Dyrektora, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniu w celu realizacji zajęć i wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże uczestnictwo w zajęciach nie jest możliwe bez ich podania. Dane są chronione z najwyższą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nie są udostępniane żadnym odbiorcom w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych i prawo ich poprawiania i uzupełniania.


Ochrona danych osobowych

Regulamin biblioteki

Polityka prywatności

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. J. Twardowskiego w Jabłonnie, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Modlińskiej 102 (05-110) Jabłonna, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe uczestników zajęć, konkursów i innych wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Bibliotekę z zachowaniem szczególnej staranności i stosując wysoki poziom bezpieczeństwa narzucony przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Dane przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 1997 nr 85 poz. 539) oraz Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 nr 114 poz. 493).

Dane przetwarzane są również w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych wynikających z zadań statutowych, ze szczególnym uwzględnieniem zaspokajania, rozwijania oraz upowszechniania wiedzy i rozwoju kultury poprzez organizowanie konkursów i innych imprez kulturowych.

Osoby, których dane dotyczą, podają dane dobrowolnie, jednakże korzystanie z usług i oferty Administratora danych nie jest możliwe bez podania danych niezbędnych do realizacji określonych celów.

Dane nie są przekazywane żadnym odbiorcom w myśl Art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i są chronione przed nieuprawnionym dostęp do nich osób trzecich.

Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazywane mediom.

Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w konkursach, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazane mediom za świadomą zgodą osoby, której dane dotyczą lub jej opiekuna prawnego.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania, uzupełniania, a także prawo wycofania zgody i sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania.