Treść artykułu

Moje-Twoje-Nasze Symbole Narodowe

MOJE – TWOJE – NASZE SYMBOLE NARODOWE (14)

Nasza Biblioteka jest jednym z 128 laureatów programu Niepodległa – „Symbole Narodowe RP”.

Projekt składać się będzie z następujących 61 imprez:

– 9 Warsztatów edukacyjno- animacyjne o narodowych barwach, fladze i godle dla klas 1-5  dla uczniów z klas młodszych Szkół Podstawowych w Jabłonnie i Chotomowie

– 18 wykładów dla klas 6-8  uczniów z klas VI -VIII Szkół Podstawowych w Jabłonnie i Chotomowie

– 30 lekcji o narodowych barwach, fladze i godle dla uczniów z klas I-VI Szkół Podstawowych w Jabłonnie i Chotomowie

– 3 Warsztaty edukacyjno- animacyjne o narodowych barwach, fladze i godle  w czasie Pikników z okazji Dnia Dziecka w Chotomowie  i Jabłonnie oraz  podczas Święta  Wojska Polskiego w Chotomowie

– 2 wykłady dla dorosłych “Od Bogurodzicy do Mazurka Dąbrowskiego” wykład o historii polskich pieśni narodowych,

Narodowe Czytanie – spotkanie w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie “Nad Niemnem” – połączone z wykładem  “Od Bogurodzicy do Mazurka Dąbrowskiego”

Pozyskaliśmy środki w wysokości  12 900zł , wkład własny Biblioteki wynosi 5700zł. Całość projektu będzie wynosić 18600zł.

W projekcie uczestniczyć będą historycy, rekonstruktorzy i propagatorzy historii z Fundacji „Żywa historia”.

Zapraszamy na wszystkie imprezy, wstęp na  wszystkie spotkania jest wolny.