Historia biblioteki

Rys historyczny

Dekret z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi pozwolił stworzyć sieć bibliotek publicznych na terenie całego kraju.

Na mocy tego dekretu powstawały wojewódzkie, powiatowe i gminne biblioteki publiczne.

Gminna Biblioteka Publiczna rozpoczęła swoją działalność w roku 1949, jak na to wskazuje pierwszy zapis w księdze inwentarzowej. W roku 1949 wśród wielu ważnych spraw wymagających rozwiązania, przed którymi stanęły władze gminy Jabłonna, znalazła się również sprawa zapewnienia dostępu do polskiego słowa drukowanego mieszkańcom tejże gminy.

Powstające wówczas biblioteki miały charakter instytucji samorządowej, choć tamten samorząd trochę różnił się od obecnego. Odpowiedzialność za utrzymanie bibliotek spoczywała zarówno na budżecie centralnym jak i na budżetach lokalnych. Do gmin należało utrzymanie lokali i pensje bibliotekarzy, zaś budżet państwa za pośrednictwem bibliotek powiatowych zaopatrywał gminne placówki w księgozbiory.

W pierwszym roku działalności liczba wpisanych woluminów wynosiła 560, a wartość tego księgozbioru to kwota 94.643,40 zł. Od samego początku problemem była lokalizacja siedziby dla powstającej Biblioteki, wreszcie udało się otrzymać lokal - zimny, ciemny, niewygodny, ale trzeba było się zadowolić, myśląc o dalszej pionierskiej pracy.

Początek lat 50-tych to okres stawiania pierwszych kroków przez Bibliotekę. Uwagę skierowano w głównej mierze na księgozbioru (co szczególnie w pierwszych latach istnienia Biblioteki nie było sprawą łatwą, wobec ogromnego deficytu książki) oraz udostępnianiu zbiorów czytelnikom. W ciągu całego roku 1950 przybyło tylko sto pozycji książkowych. Nie bez znaczenia dla jakości pracy były też trudne warunki lokalowe, z przyszło się bibliotece zmagać.

Lata pięćdziesiąte to również okres wzmożonej indoktrynacji politycznej i odgórnie sterowanej ingerencji w różne strefy życia społecznego. Ingerencja ta nie ominęła również bibliotek. Z polecenia stosownych instancji politycznych z księgozbioru usuniętych zostaje dużo wartościowych pozycji, powodując zubożenie i jałowienie oferty książkowej. Biblioteka otrzymuje dużo wytycznych o charakterze ideologicznym, do stosowania w codziennej pracy.

W roku 1954 nowa reforma administracyjna z 25 września zastąpiła dotychczasowy 4-stopniowy podział (województwo, powiat, gmina, gromada) strukturą 3-stopniową (województwo, powiat, gromada). W wyniku tego podziału w styczniu 1955 roku Biblioteka otrzymała miano biblioteki gromadzkiej.

W latach 1955-1956 Pani Halina Klimek, sekretarz Prezydium Rady Narodowej, wyróżniła się szczególnym zaangażowaniem w organizacji pracy Biblioteki w Chotomowie (własnoręcznie sprowadzając książki z Nowego Dworu Mazowieckiego). W roku 1963 pracę w Bibliotece objęła p. Krystyna Fluksik, pracując niezmiennie do roku 2005.

W roku 1973 w związku z kolejną reformą administracji publicznej (likwidacja gromad, nowe granice gmin) biblioteka w Jabłonnie stała się na powrót biblioteką gminną, działającą na terenie gminy Jabłonna.

Dekada lat 80-tych to dla bibliotek publicznych czas nie najlepszy. Postępująca inflacja i w końcu urynkowienie cen książek sprawiły, że ograniczenia finansowe stały się najpoważniejszą barierą w działalności bibliotek.

Reforma samorządowa z 1990 roku spowodowała następną - jak dotąd ostatnią - zmianę statusu gminnych bibliotek. Biblioteki znów stały się placówkami samorządowymi.

Początek lat 90-tych, to schyłek działalności kulturalnej. W latach 1993-1995 wydatki biblioteki na zakup księgozbioru spadają do minimum, niekiedy są wręcz symboliczne.

W roku 1995-1996 w niektórych bibliotekach rozpoczyna się proces komputeryzacji księgozbioru (m.in. w Legionowie). Biblioteka jabłonowska czeka na tę chwilę całą dekadę.

Czytaj dalej
 


Free joomla themes