Poekta w bibliotece

Dnia 08.06.2010 (wtorek) w progach Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie gościła legionowska poetka, pani Hanna Niewiadomska. Pani Hanna prezentowała swoje utwory z książki ?Bajczytanki Pani Hanki" przed licznie przybyłymi uczniami klas I - III ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie. Uczniowie przygotowali na to spotkanie niespodziankę: nauczyli się kilku wierszyków, które pięknie wyrecytowali.

Zainteresowanie spotkaniem było ogromne. Ze względu na liczebność młodszych słuchaczy musiało odbyć się w dwóch turach.

O godz. 11.40 przyszło sześć klas (ok.120 dzieci) plus kilkanaścioro z Klubu Malucha, na 12.40 natomiast pięć kolejnych klas (ok.100) dzieci. Na zakończenie spotkania uczniowie zadawali pani Hannie mnóstwo pytań, m.in.: o tytuł pierwszego wiersza, o ulubiony wiersz, czy trudno pisać wiersze, jak długo trwa napisanie utworu, itp.

  Free joomla themes

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.94 MB
Application afterInitialise: 0.049 seconds, 4.64 MB
Application afterRoute: 0.059 seconds, 5.60 MB
Application afterDispatch: 0.099 seconds, 9.40 MB
Application afterRender: 0.152 seconds, 10.37 MB

Zużycie pamięci

10995440

Zapytań do bazy danych: 12

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '9ca12bf96c117c5b169d8cc7d29cc4c7'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1532353126' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '9ca12bf96c117c5b169d8cc7d29cc4c7'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '9ca12bf96c117c5b169d8cc7d29cc4c7','1532354026','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(TIME)  
    FROM jos_vvcounter_logs
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 65)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 79
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-07-23 13:53:46' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-07-23 13:53:46' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='79'
 12. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 65 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

Wczytane pliki języka

Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

Brak

Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

Brak