Spis treści
Regulamin
Postanowienia ogólne
Usługi biblioteczne
Kto może korzystać z usług Biblioteki
Prawa i obowiazki użytkowników
Zasady udostępniania materiałów bibliotecznych
Postępowanie w razie opóźnienia lub zaniechania zwrotu
Zasady korzystania z usług bibliotecznych
W razie naruszenia obowiązków regulaminowych
Rozpatrywanie odwołań
Postanowienia końcowe
Cennik opłat za ponadterminowe przetrzymywanie zbiorów i zagubienie karty
Wszystkie strony

KARY ZA PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW i ZAGUBIENIE KARTY BIBLIOTECZNEJ

 

- za 1 jednostkę woluminów za każdy dzień po wyznaczonym terminie ? 0,10 zł

- za 1 jednostkę multimediów za każdy dzień po wyznaczonym terminie ? 1 zł

- kara za zagubienie karty bibliotecznej i wydanie nowej - 5 zł

 

 

   Free joomla themes