Spis treści
Regulamin
Postanowienia ogólne
Usługi biblioteczne
Kto może korzystać z usług Biblioteki
Prawa i obowiazki użytkowników
Zasady udostępniania materiałów bibliotecznych
Postępowanie w razie opóźnienia lub zaniechania zwrotu
Zasady korzystania z usług bibliotecznych
W razie naruszenia obowiązków regulaminowych
Rozpatrywanie odwołań
Postanowienia końcowe
Cennik opłat za ponadterminowe przetrzymywanie zbiorów i zagubienie karty
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

§ 27

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z materiałów i usług  Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie

 

CENNIK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Ks. Jana Twardowskiego

w JABŁONNIE

   Free joomla themes