Jabłonowska Biblioteka na Międzynarodowej Konferencji Bibliotekarzy we Lwowie.


W dniach 20-21 czerwca 2013 r. we Lwowskiej Obwodowej Bibliotece dla Dzieci odbyła się międzynarodowa konferencja pod hasłem ?Biblioteka łączy pokolenia ? praca na rzecz  dzieci, młodzieży i osób starszych? W konferencji uczestniczyli przedstawiciele bibliotek z całej Polski.

Uczestników i gości konferencji powitali: Larysa Luhova- członek prezydium UBA, dyrektor Lwowskiej Obwodowej Biblioteki dla dzieci, Iwan Svarnyk ? dyrektor Lwowskiej Obwodowej Uniwersalnej Biblioteki Naukowej a także Sekretarz Konsulatu RP we Lwowie.

Komitet Organizacyjny ze strony polskiej reprezentował Jan Krajewski - prezes Polskiego Związku Bibliotek. Merytoryczna część konferencji odbyła się w dniu 20 i 21 czerwca 2013 r. W  Panelu I i II konferencji, ze strony polskiej prezentacje multimedialne na temat swoich bibliotek przedstawili m.in.: prof. Jan Malicki z Biblioteki Śląskiej, Andrzej Maćkowski z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, Danuta Sroka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku oraz Anna Czachorowska z Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie. 

Anna Czachorowska w swoim wystąpieniu zaprezentowała obchody X Tygodnia Bibliotek,jakie miały miejsce w jabłonowskiej bibliotece. Program tych obchodów był bardzo bogaty i adresowany do wszystkich czytelników, zarówno tych najmłodszych jak i starszych. Mówiła także o spotkaniach autorskich realizowanych w ramach dotacji unijnych i całokształcie pracy ( w tym o zastosowaniu najnowszych technologii ) w GBP Jabłonna. Na zakończenie swego wystąpienia przekazała na ręce Pani dyrektor L. Luhovej - tomik (wydany przez bibliotekę) zawierający wiersze patrona biblioteki, ks. Jana Twardowskiego, swój własny tomik  wierszy, a także album  Gmina Jabłonna  Dziedzictwo Kulturowe.

Ze strony ukraińskiej, prelegentami m.in. byli: wspomniani wyżej - Larysa Luhova, Ivan Svarnyk oraz Nadia Nowicka z Tarnopolskiej Obwodowej Biblioteki dla Dzieci, Inna Panasenkowa z Miejskiej Centralnej Biblioteki dla Dzieci, Olena Szmatko z Lwowskiej Obwodowej Uniwersalnej Biblioteki Naukowej i inni.

Organizacja konferencji uświadomiła wszystkim uczestnikom, że droga rozwoju polskich i ukraińskich bibliotek jest bardzo spójna. Padło wiele ciepłych słów pod adresem polskich prelegentów za bardzo nowatorskie podejście do czytelnika. Wspólna konferencja bibliotekarzy polskich i ukraińskich była okazją do wymiany doświadczeń a także, dla polskich bibliotekarzy, do poznania różnych aspektów działalności bibliotek ukraińskich. Oprócz  bibliotek lwowskich nasi bibliotekarze zwiedzili bibliotekę w Żółkwi. W czasie wolnym od wykładów można było zobaczyć najważniejsze zabytki Lwowa, poznając wielokulturową historię miasta, a także obejrzeć  Balet ?Korsarz? Adelphe Adama  we Lwowskim Teatrze Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej.

Konferencja:


Biblioteka w Żółkwi:


Cmentarz Łyczakowski:


Zabytki Lwowa:


 


 

W dniach 20-21 czerwca 2013 r. we Lwowskiej Obwodowej Bibliotece dla Dzieci odbyła się międzynarodowa konferencja pod hasłem ?Biblioteka łączy pokolenia ? praca na rzecz  dzieci, młodzieży i osób starszych?

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele bibliotek z całej Polski.

  Free joomla themes