Grudniowy Festiwal Poetycki w Belgradzie


 W drugiej połowie grudnia 2018 r. w Belgradzie odbywał się dwudniowy Festiwal Poetycki „Niegoszowe Wieczory Poezji” Na zaproszenie wydawnictwa „Stampar Makarije” oraz czarnogórskich poetów: Radomira Uljarevića i Milutina Mićovića uczestniczyła w nim dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie, Anna Czachorowska.         

Fot. Aula Narodowego Uniwersytetu w Belgradzie.

 

  Pierwszy dzień festiwalu, to sympozjum zorganizowane w Centrum Literatury Serbskiej w Belgradzie, poświęcone twórczości jednego z najwybitniejszych twórców w literaturze serbskiej Piotrowi II Petrovićowi Niegoszowi ( tworzył w I połowie XIX wieku, był władcą i metropolitą Czarnogóry. Niegosz w dziejach literatury serbskiej zapisał się jako autor „Górskiego wieńca” - narodowej epopei czarnogórskiej). Tego samego dnia, wieczorem odbyła się promocja najnowszego wydania poematu P. P. Niegosza - „Promień mikrokosmosu”, w wersji dwujęzycznej serbsko-rosyjskiej. Drugi dzień festiwalu to spotkanie w auli Narodowego Uniwersytetu Belgradzkiego, gdzie swoje wiersze czytali głównie poeci serbscy. Zaproszeni z zagranicy goście czytali swoje wiersze w oryginale ( Nina Gabrielyan – Rosja, Anna Czachorowska – Polska) a prezenterka telewizyjna, moderatorka spotkania czytała je przetłumaczone na język serbski. Sala Uniwersytetu była wypełniona po brzegi. Serbowie kochają poezję !.                                                    
Fot. Dyskusja w trakcie sympozjum w Centrum Literatury Serbskiej w Belgradzie.
Fot. Na zdjęciu (od lewej) Radomir Uljarević, Anna Czachorowska, Milutin Mićović z Czarnogóry, (siedzi) Nina
Gabrielyan z Moskwy.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20181223 163831 Fot. Podczas sympozjum. Od lewej Nina Gabrielyan , Anna Czachorowska, Miodrag Jaksić - dyrektor Centrum Literatury Serbskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Budynek Narodowego Uniwersytetu w Belgradzie.

Fot. Nina Gabrielyan.

Fot. Anna Czachorowska.

Fot. Anna Czachorowska    . 

  Free joomla themes