Warsztaty filozoficzne

Warsztaty filozoficzne


  W dniu 5 listopada 2018 r., odbyły się dwa warsztaty filozoficzne dla uczniów szkół podstawowych, prowadzone przez panią Joannę Imienowską z Pracowni Filozoficznej Eureka.

   W Jabłonnie do Biblioteki przyszły dzieci z klasy III. Tematem warsztatów była „Wolność i jej granice". W wesołej atmosferze, sprzyjającej wyrażaniu swoich myśli i sądów, dzieci starały się znaleźć odpowiedzi na pytania, które pojawiły się w dyskusji. Drugie spotkanie odbyło się w szkole podstawowej nr 1 w Chotomowie. Temat warsztatów dla starszych dzieci nosił tytuł „Jestem wolny w mierze , jaką sam określam. (Max Scheler)". Definicja wolności, wokół której dyskutowano to brak przymusu , możliwość dokonywania wyborów. Starano się rozróżnić wolność prowadzącą do szczęścia i wolność totalną (samowolę) prowadzącą do chaosu. Uczniowie klasy VI wykazali się niezwykłą dojrzałością jak na swój wiek. Dyskusja nawiązywała do kartezjańskiego rozumienia wolności, jako źródła godności człowieka. Warsztaty prowadzone przez Panią Imienowską zostały uznane za najbardziej rozwojową Inicjatywę w Warszawie – Słoneczniki 2016, w kategorii - Logika. Pani Imienowska gościła w naszej bibliotece już po raz kolejny. Zawsze zachwycona jest dojrzałością tych bardzo młodych uczestników Poranków Filozoficznych.

PB051408aaa PB051410aaa PB051411aaa PB051413aaa

  Free joomla themes