Biblioteczne Spotkania z Filozofią

Spotkanie literacko-muzyczne - Zaproszenie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Król- filozof, poeta i malarz i twórca „Nowej Filozofii Życia"- „Każdy dzień życia to wielkie święto".
Święto zawsze związane jest z jakąś osobą, wydarzeniem artystycznym, kultem czy obrzędem.
Filozofia Życia wiąże swoje święta z ideami wartości, do których każdy człowiek winien dążyć. Obchodzenie świąt jest powiązane z cyklem pór roku zwrotnikowego.

..."Święta i świętowanie to przede wszystkim głębokie przeżycia osobiste świętujących. Jest świętowaniem tych, którzy Życie kochają ponad Wszystko! Uroczystości dni świątecznych są uświetniane twórczością samych świętujących: koncertami muzycznymi, tańcami, wierszami, prozą, twórczością plastyczną - obrazy, rzeźba, opowieściami z życia, dyskusjami filozoficznymi oraz bieżącymi wiadomościami z wszelkich nauk itp.

Rozważania zgodne są z intencją dnia świątecznego. Odpowiednio dobrana muzyka wytwarza nastrój świąteczności. Poczęstunek świąteczny stanowią owoce - Życie jest najwspanialszym owocem człowieczego istnienia - symbolizuje jabłko i wszystkie inne owoce. Wino czerwone wyraża dynamizmy miłości i twórczości-chleb świąteczny (specjalnie pieczony). W ogóle chleb jest tym dobrem, którym każdy winien się dzielić z innym potrzebującymi ludźmi."...

Fragment książki Stefana Króla - "Nowa Filozofia Życia", Wydawnictwo Vipart, Warszawa 2007 r.

Źródło: http://www.wbtarts.hg.pl/stefank.html

 

G. MatkowskaGrażyna Skowron-Matkowska - piosenkarka

specjalizuje się w repertuarze francuskim, włoskim, hiszpańskim i amerykańskim. Wychowana we Włoszech od najmłodszych lat zachwyca publiczność swym śpiewem. Występuje na polskich i zagranicznych scenach, m.in. we Włoszech, Francji, Szwajcarii, Belgii.

 

 

Źródło: 

http://www.kulturalna.warszawa.pl/osoby,1,5976,Gra%C5%BCyna_Skowron-Matkowska.html?locale=pl_PL

 

 


 

 

  Free joomla themes

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.002 seconds, 0.94 MB
Application afterInitialise: 0.054 seconds, 4.64 MB
Application afterRoute: 0.066 seconds, 5.60 MB
Application afterDispatch: 0.146 seconds, 9.42 MB
Application afterRender: 0.224 seconds, 10.40 MB

Zużycie pamięci

11026648

Zapytań do bazy danych: 12

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '40a0f9f54f2eb8fd047d7f1ee9ec2c60'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1532353041' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '40a0f9f54f2eb8fd047d7f1ee9ec2c60'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '40a0f9f54f2eb8fd047d7f1ee9ec2c60','1532353941','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(TIME)  
    FROM jos_vvcounter_logs
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 65)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 1059
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-07-23 13:52:21' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-07-23 13:52:21' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='1059'
 12. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 65 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

Wczytane pliki języka

Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

Brak

Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

Brak