Spotkanie lokalnej grupy dyrektorów

Spotkanie lokalnej grupy dyrektorów bibliotek powiatu legionowskiego i nowodworskiego

 
  W dniu 12 grudnia 2017 roku, w naszej Bibliotece odbyło się kolejne (trzecie) spotkanie  lokalnej grupy dyrektorów bibliotek powiatu legionowskiego i nowodworskiego w ramach projektu InicJaTyWy. Grupa InicJaTyWy działa w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program ten wspiera biblioteki w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. Cykl spotkań lokalnych grup dyrektorskich (powiat legionowski i nowodworski) został zainicjowany przez p. Renatę Sowińską, dyrektorkę Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie. Odbywają się co dwa miesiące w siedzibach uczestniczących w projekcie bibliotek. Dotychczas lokalne spotkania odbyły się w Legionowie, Pomiechówku i obecnie w Jabłonnie.

  Anna Czachorowska dzieliła się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie funduszy zewnętrznych , jakie jabłonowska biblioteka pozyskała na przestrzeni ostatnich lat. Łączna kwota pozyskanych funduszy na przestrzeni 10 lat to ponad 180 tys. złotych (w tym sponsorzy prywatni). Na wszystkich spotkaniach lokalnych grup dyskutuje się o wyzwaniach zawodowych, dzieli się swoimi doświadczeniami. Stymulują one do pracy nad własnym rozwojem , pozwalają przyjrzeć swoim kompetencjom, mocnym, ale też i słabszym stronom. A wszystko po to by w życiu zawodowym funkcjonować jeszcze lepiej.
Poniżej galeria zdjęć z tego spotkania, z uwagi na obecny czas, już w świątecznym nastroju :)

PC121190aaa 

PC121192aaa

skan 3a

skan1.1b

skan1.2-1c

 

 

  Free joomla themes

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.94 MB
Application afterInitialise: 0.033 seconds, 4.64 MB
Application afterRoute: 0.041 seconds, 5.60 MB
Application afterDispatch: 0.078 seconds, 9.40 MB
Application afterRender: 0.126 seconds, 10.38 MB

Zużycie pamięci

11008432

Zapytań do bazy danych: 12

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'd6ddffc58e54fbd29e24750cf333268e'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1532353161' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'd6ddffc58e54fbd29e24750cf333268e'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'd6ddffc58e54fbd29e24750cf333268e','1532354061','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(TIME)  
    FROM jos_vvcounter_logs
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 1024
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-07-23 13:54:21' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-07-23 13:54:21' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='1024'
 12. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

Wczytane pliki języka

Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

Brak

Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

Brak