Biblioteka w Jabłonnie - historia

Biblioteka i Czytelnia w Jabłonnie powstała ponad 110 lat temu!

    
  Dzięki wielkiej pasjonatce i miłośniczce historii lokalnej, Pani dr Katarzynie Kuligowskiej jesteśmy w posiadaniu tak, jak ta, wielce interesujących informacji:  jak donosił Kurier Warszawski z dnia 23 stycznia 1907 r. - w dniu 20 stycznia tego roku w Jabłonnie dokonano aktu poświęcenia szkoły oraz Czytelni i Biblioteki Macierzy Szkolnej. Biblioteka posiadała wtedy 536 tomów książek.

 

 

 

 

   (Dla przypomnienia: Polska Macierz Szkolna - organizacja kulturalno-oświatowa założona na terenie Królestwa Polskiego w 1906 roku na mocy reskryptu carskiego z 14 października 1905 r. zezwalającego na zakładanie prywatnych szkół z polskim językiem wykładowym - jednak bez praw publicznych- przez Józefa Świątkowskiego, Henryka Sienkiewicza, Antoniego Osuchowskiego i Mieczysława Brzezińskiego. Celem organizacji było krzewienie i popieranie oświaty w duchu chrześcijańskim i narodowym poprzez zakładanie i prowadzenie instytucji wychowawczo-oświatowych: ochronek, szkół powszechnych, szkół średnich i szkół wyższych. Organizowanie czytelni, bibliotek, uniwersytetów ludowych, urządzanie odczytów, wykładów, przedstawień publicznych, wydawania i rozpowszechniania książek).

  Free joomla themes