Festiwal Poezji Słowiańskiej

X Festiwal Poezji Słowiańskiej - relacja


X – Jubileuszowy Festiwal Poezji Słowiańskiej już za nami. Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie bierze w nim udział od samego początku.W dniu 13 października 2017 roku w sali widowiskowej GCKiS w Jabłonnie odbył się koncert poetycko – muzyczny z udziałem artystów z Polski, Łotwy i Rumunii. 

 

 

 

 

 

 

   Koncert prowadził główny organizator Festiwalu w Polsce i zagranicą, Aleksander Nawrocki – poeta, prozaik, tłumacz, krytyk literacki, tłumacz, redaktor naczelny „POEZJI dzisiaj”. Prowadzący zaprezentował wydaną na okoliczność Festiwalu dwujęzyczną antologię poezji polsko – łotewskiej. Z okazji Jubileuszu wydany został również album „Poezja dostępna”. W albumie również zaprezentowano naszą bibliotekę, wśród kilku współorganizatorów z Polski i z zagranicy.                          
  Na początku spotkania odbyło się uroczyste wręczenie Srebrnego Pierścienia z Orłem dla dyrektor Biblioteki – Anny Czachorowskiej. Nagrodę wręczał w towarzystwie Wójta Gminy Jabłonna, główny organizator Festiwalu, w imieniu Redakcji „POEZJI dzisiaj” i Wydawnictwa Książkowego IBiS - Aleksander Nawrocki. Była to nagroda za ten wieloletni wkład we współorganizację Festiwalu. Po części oficjalnej rozpoczęto koncert poetycko – muzyczny, w którym zaprezentowali się znakomici artyści z Polski i z zagranicy. Swoją twórczość przedstawiły poetki z Łotwy: Tatiana Żitkowa, Elena Sutra i Dagna Dreika. Od strony muzycznej zaprezentowali się młodzi i zdolni artyści, stypendyści organizatora festiwalu: Diana Biseada, wokalistka z Rumunii i Mariusz Molski z Warszawy oraz mieszkanka naszej Gminy, wielce utalentowana skrzypaczka Nikola Rosa. Wszystko wskazuje na to, że i ona dołączy do grona stypendystów. Młodzi artyści urzekli jabłonowską publiczność, były brawa i bis. Dziękujemy za obecność naszym władzom, Panu Wójtowi Jarosławowi Chodorskiemu i Panu Radnemu Adamowi Krzyżanowskiemu, który artystom wręczył piękny kosz kwiatów. Każdy z artystów otrzymał też od Biblioteki róże i upominek książkowy.                                

 
 

  Free joomla themes

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.94 MB
Application afterInitialise: 0.035 seconds, 4.64 MB
Application afterRoute: 0.043 seconds, 5.60 MB
Application afterDispatch: 0.254 seconds, 9.47 MB
Application afterRender: 0.316 seconds, 10.46 MB

Zużycie pamięci

11092816

Zapytań do bazy danych: 12

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ae7c6f178d15c7fedfe59632570f6195'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1532352678' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ae7c6f178d15c7fedfe59632570f6195'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'ae7c6f178d15c7fedfe59632570f6195','1532353578','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(TIME)  
    FROM jos_vvcounter_logs
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 1015
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-07-23 13:46:18' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-07-23 13:46:18' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='1015'
 12. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

Wczytane pliki języka

Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

Brak

Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

Brak