REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ?Jan Paweł II w oczach dziecka?

HONOROWY PATRONAT WÓJT GMINY JABŁONNA

I. ORGANIZATOR:

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie wraz z Filią w Chotomowie.

II. CELE KONKURSU:

- pogłębianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża Jana Pawła II;

- odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności Jana Pawła II;

- wspieranie  prawidłowego rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci i młodzieży;

- kształtowanie i rozwijanie ich zainteresowań plastyką;

- prezentacja i popularyzacja twórczości  plastycznej dzieci i młodzieży;

- rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży;

- rozwijanie kreatywności uczestników konkursu;

- kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.

III. UCZESTNICY:

- Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Jabłonna.

IV. TEMATYKA PRAC KONKURSOWYCH:

- Prace inspirowane osobą  papieża Jana Pawła II

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:

- Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

- Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).

- Prace mogą być wykonane na papierze typu brystol w dowolnym formacie.

- Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, adres domowy i telefon kontaktowy do opiekuna.

- Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

VI. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC:

- Prace przyjmowane będą do 15 maja 2011 r.

- Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione o wynikach Konkursu drogą pocztową lub telefonicznie w terminie do dnia 31 maja 2011 r.

- Wręczenie nagród i otwarcie wystawy odbędzie się na początku czerwca 2011 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłonnie;

- Prace złożyć można w placówce Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie, w Filii w Chotomowie lub nadesłać pocztą  (w przypadku wysyłanych prac decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie

ul. Modlińska 102, 05-110 Jabłonna

z dopiskiem: Gminny Konkurs Plastyczny  ?Jan Paweł II w oczach dziecka?

VII. NAGRODY:

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

2. Kryteriami oceny będą:

1) trafność doboru tematu pracy,

2) jakość wykonania,

3) oryginalność

3. Na autorów najciekawszych prac czekają nagrody książkowe oraz podziękowania

4. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie blogu biblioteki, stronie internetowej Gminy Jabłonna

VIII. KONTAKT I INFORMACJE DODATKOWE:

- Osoba odpowiedzialna z ramienia organizatora za  nadzór nad przebiegiem konkursu: Anna Czachorowska, tel.22/782-48-91,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- regulamin konkursu będzie dostępny w placówce Biblioteki, na stronie www.bibliotekajablonna.bloog. pl  i na stronie internetowej Gminy Jabłonna.

  Free joomla themes