Wizyta na Węgrzech

W dniach 30.09-04.10 2012 r.  w Nyiregyhaza na Węgrzech odbyła się pierwsza polsko- węgierska konferencja bibliotekarzy na temat  "Budowanie prestiżu i znaczenia biblioteki XXI w." Wzięli  w niej udział  przedstawiciele bibliotek węgierskich  oraz 30 reprezentantów bibliotek polskich, wśród nich pani dyrektor Anna Czachorowska (GBP Jabłonna).

Podczas konferencji zabrali głos, zarówno przedstawiciele bibliotek węgierskich ( z Nyireyhazy, Miskolca, Debreczyna), jak i goście z Polski, wśród nich: prof. J. Malicki, T. Leśniak, M. Forusińska, R. Wojtczak.

Po obradach nastąpiło zwiedzanie biblioteki wojewódzkiej im. Zigmunta Moricza w Nyiregyhazie, w której trwały dni "Jesień w bibliotece."Zwiedzono także biblioteki w Debreczynie i Miskolcu.

Ostatniego dnia pobytu, w Tokaju, zostało uroczyście podpisane porozumienie o współpracy Polskiego Związku Bibliotek ( którego GBP w Jabłonnie jest członkiem) ze Stowarzyszeniem Bibliotek Węgierskich.

W spotkaniach bibliotekarzy polskich i węgierskich brała także udział miejscowa Polonia. W przyszłym roku czekamy na rewizytę węgierskich bibliotekarzy.

 

 

  Free joomla themes